Artystyczne przedszkole Ursynów zaprasza!

admin, 02.09.2019 , kategoria: Bez kategorii

Nauczyciele z artystycznego przedszkola na Ursynowie czytają na głos uczniom, aby poprawić swoje umiejętności słuchania i rozumienia. Kiedy Twoje dziecko rozpocznie naukę w miejscu jakim jest artystyczne przedszkole Ursynów, nauczyciel wprowadzi wiele nowych koncepcji i pomoże mu opanować różnorodne umiejętności. Umiejętności te są podstawą, aby pomóc dziecku odnieść sukces w szkole.

Standardy dla programów nauczania języków przedszkolnych w 45 miastach Polski, które przyjęły założenia postawione przez rząd, to mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie. W ramach tych czterech standardów znajduje się wiele umiejętności, które zostały uznane za najbardziej korzystne dla pomagania uczniom przedszkolnym w zrozumieniu procesu czytania, pojęć druku, słownictwa oraz wypowiedzi pisanych i mówionych.

Umiejętności słuchania będą głównym celem nauczyciela przedszkolnego dziecka od pierwszego dnia szkoły. Twoje dziecko uczęszczając do placówki, jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów, musi przyzwyczaić się do słuchania nauczyciela i kolegów z klasy. Nauczyciel często czyta na głos klasie i zadaje wiele pytań w celu oceny umiejętności słuchania uczniów. Twoje dziecko będzie także uczestniczyć w zajęciach w małych grupach, które wymagają od wszystkich wysłuchania pomysłów innych osób. Mówiąc Wielu uczniów wchodzi do przedszkola z ograniczonym słownikiem. Nauczycielka Twojego dziecka z placówki edukacyjnej, jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów, będzie z nią współpracować, aby rozwinąć umiejętności mówienia, często z nią rozmawiając, zadając pytania i zachęcając ją do rozmowy na tematy, które ją interesują. Nauczyciele chcą, aby ich uczniowie opuścili przedszkole z możliwością mówienia pełnymi zdaniami z jasnością.

Umiejętności czytania są jednym z głównych elementów programu nauczania języka przedszkolnego. Nawet jeśli twoje dziecko wchodzi do przedszkola znając litery i dźwięki, musi nauczyć się dekodować słowa, rozpoznawać słowa wzroku i rozumieć to, co czyta. Chociaż może nie opanować niektórych z tych umiejętności do pierwszej klasy, podstawa jego umiejętności czytania jest ustalona w przedszkolu. Nauczyciele używają foniki jako głównej metody nauczania. Panel Czytelnictwa, zlecony przez Kongres do zbadania różnych podejść instruktażowych, stwierdził, że fonika jest najskuteczniejszą metodą uczenia dzieci, że każda litera alfabetu ma odpowiedni dźwięk i że mogą dekodować słowa, łącząc je ze sobą.

Komentowanie zabronione.