Raporty handlowe i oferta faktoringu

admin, 24.05.2024

Załóżmy na przykład, że otrzymałeś zaliczkę za raporty handlowe w wysokości 90% wartości oryginalnej faktury. Zgodziłeś się płacić 2% miesięcznie, a Twój klient czekał na to dwa miesiące, co oznacza, że Twoje opłaty wynoszą 4% wartości faktury. Po dokonaniu płatności przez Twojego Klienta firma faktoringowa wypłaci Ci pozostałe 6% wartości faktury.

Czy kwalifikuję się do faktoringu wierzytelności czy lepiej zlecić tylko raporty handlowe?
Aby kwalifikować się do usług faktoringowych dotyczących należności, właściciele firm muszą posiadać ustalone praktyki fakturowania, które zawierają szczegółowe informacje na temat sprzedaży, cen i terminów płatności. Faktury muszą dotyczyć pracy zakończonej, a nie pracy w toku. Klientami muszą być także inne firmy lub agencje rządowe, a nie indywidualni nabywcy.

Firmy faktoringowe oferujące raporty handlowe mogą wymagać od firm prowadzenia działalności przez określony czas i posiadania minimalnej kwoty miesięcznych lub rocznych przychodów.
Ocena kredytowa właściciela firmy nie decyduje jednak o zdolności kredytowej przy faktoringu wierzytelności. Ponieważ pożyczkodawcy zarabiają na odzyskiwaniu płatności od klientów firm, a nie od samych przedsiębiorstw, firmy faktoringowe skupiają się zamiast tego na zdolności kredytowej tych klientów. Może to sprawić, że faktoring będzie dobrą opcją dla firm stojących przed wyzwaniami kredytowymi lub start-upów z krótką historią kredytową i za raporty handlowe.

Kament. wyłącz. Więcej