Diamentowe cięcie betonu – jak je wykonać?

admin, 24.09.2019

Zanim zaczniesz piłować cięcie betonu, ważne jest, aby wybrać, gdzie zostaną wykonane cięcia. Zaleca się, aby rozpocząć diamentowe cięcie betonu na lub w środku linii kolumn. Połączenia powinny być rozmieszczone w odległości od 24 do 36 razy grubości płyty, ale musi to zostać potwierdzone przez inżyniera budowlanego. Odstępy między spoinami zwykle wynoszą od 10 do 18 stóp, w zależności od ilości zbrojenia płyty. Jeśli używasz betonu o wysokim skurczu, możesz zmniejszyć odstępy między wycięciami. Oto inne czynniki, które pomogą ci określić, gdzie należy ciąć:  spróbuj utworzyć kwadratowe wzory. Ważne jest, aby wybrać obszar, w którym nie ma ciągłego stalowego zbrojenia z jednej płyty lub kwadratu na drugą. Lepiej mieć mniejsze pęknięcia niż zwiększać koszty, mając i utrzymując kilka połączeń.
W upalne dni warto spróbować uformować większy kwadrat, a następnie wyciąć połączenia wewnętrzne. W ten sposób kontrolujesz szybko wiążące się pęknięcia betonowe na większych obszarach.

Jak wykonać diamentowe cięcie betonu?
Czynniki takie jak techniki utwardzania, grubość płyty, długość płyty i rodzaj podłoża muszą zostać przeanalizowane przed wybraniem miejsca, w którym należy wyciąć połączenia. Po ułożeniu połączeń do wycięcia zaznacz je kredą. Jeśli używasz sprzętu do cięcia wodą, upewnij się, że woda spływa aż do ostrza. Poczekaj, aż ostrze osiągnie wymaganą głębokość, a następnie zacznij chodzić lub przesuwać sprzęt zgodnie z rysunkiem kredy.

Oto kilka zaleceń podczas diamentowego cięcia betonu:
– Nie przekręcaj tarczy tnącej.
– Nie pozwól, aby ostrze wirowało podczas cięcia, ponieważ zwiększy to zużycie wiązania.
– Do cięcia betonu za pomocą ciężkiego zbrojenia należy używać ostrzy z miękkimi metalowymi spoiwami segmentowymi.
– Zawsze używaj wymaganych środków ochrony osobistej.

Jak głęboko wykonywać diamentowe cięcie betonu?
Dobrą zasadą jest przecinanie połączeń o jedną czwartą do jednej trzeciej grubości płyty. W przypadku płyty o grubości 6 cali oznacza to cięcie na głębokość 1,5 do 2 cali. Upewnij się, że głębokość diamentowego cięcia betonu odpowiada specyfikacjom inżynierii budowlanej. Jeśli połączenie jest zbyt głębokie, łączne blokady nie będą wystarczające do przeniesienia obciążeń. Jeśli diamentowe cięcie betonu jest zbyt płytkie, może wystąpić przypadkowe pękanie.

Kament. wyłącz. Więcej