Postaw na unieważnienie małżeństwa kościelnego Warszawa!

admin, 06.08.2019

W przeciwieństwie do zrozumienia wielu, unieważnienie małżeństwa kościelnego Warszawa nie jest „rozwodem katolickim”. Kościół udziela unieważnienia małżeństwa kościelnego Warszawa w przypadkach, gdy warunki ważnego małżeństwa nie były obecne w chwili zawarcia małżeństwa. Jest to formalna deklaracja, że ​​próbowane małżeństwo było „nieważne” – nigdy nie było ważne małżeństwo. Dlatego zaangażowane strony mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Wymagania dotyczące ważnego małżeństwa nie są wielkie, ale są prawdziwe i mają znaczenie. Niektóre z tych wymagań obejmują podstawowe zrozumienie trwałości małżeństwa i otwartości na życie. Zawarcie związku małżeńskiego z zastosowaniem antykoncepcji lub bez zamiaru pozostania w związku małżeńskim na całe życie może stanowić podstawę do unieważnienia. Wiele prób małżeństw kończy się niepowodzeniem, ponieważ jedna lub obie strony nie zrozumiały podstawowych warunków małżeństwa lub nie wyraziły na nie zgody. Unieważnienie małżeństwa kościelnego Warszawa stanowi dla wielu ludzi realny krok naprzód, a większość diecezji sprawia, że ​​proces ten jest możliwie najbardziej dostępny (we wrześniu 2015 r. papież Franciszek wprowadził reformy mające na celu usprawnienie procesu unieważnienia). Ale unieważnienie nie jest możliwe w każdym przypadku. Wyobraź sobie mężczyznę, który ożenił się we wczesnych latach dwudziestych. Małżeństwo trwało tylko kilka lat, zanim jego żona złożyła wniosek o rozwód. Kilka lat później poznał inną kobietę, którą później poślubił. Są małżeństwem od dziesięciu lat i mają dwoje dzieci. Zaprzyjaźniają się z inną parą, która jest katoliczką. Zaczynają uczęszczać na mszę. Studiują o wierze katolickiej. Zaczynają się więcej modlić. Czują, że znaleźli Kościół założony przez Chrystusa i chcą być tego częścią. Mówi się im, że mąż będzie musiał złożyć wniosek o unieważnienie swojego pierwszego małżeństwa, zanim wejdą do Kościoła. Oni to robią. Kilka miesięcy później otrzymują unieważnienie małżeństwa kościelnego Warszawa i zwrot. Kościół stwierdził, że jego małżeństwo z pierwszą żoną jest nieważne.

Kament. wyłącz. Więcej